Anja deelde een bericht  
  6 maanden geleden

6 maanden geleden

Hart voor jezelf, hart voor je medemens, hart voor je omgeving.

Cikels van liefde - voor elkaar en met elkaar - communitybuilding - het hart laten spreken in creativiteit en verbinding - sharing van (re)sources.

De omstandigheden vandaag de dag vragen om een andere manier van samen leven. Een samen leven dat gebaseerd is op de principes van liefde, die elk mens in zijn hart kan vinden. Een samen leven waarbij angst, afstand, verwijdering, isolatie, uitsluiting etc los gelaten wordt en we vanuit het hart verbinden.

We sharen (re)sources met elkaar daar waar nodig zodat we niet meer afhankelijk zijn van globalisten, regeringen, staatshoofden etc. Samen leven doen we immers met elkaar! En als je zo graag gebruik wilt maken van een betaalmiddel als ruilmiddel, dan kunnen we allemaal ons eigen betaalmiddel gebruiken en maken, mits we deze van elkaar accepteren (problem solved).

De bronkracht verplaatsen we niet meer naar een instantie buiten onszelf. In plaats hiervan erkennen we de echte bron, vanwaar het leven en dus ook de liefde is ontstaan en kan bestaan (ik noem deze echte bron God of Allah). Daarnaast is een ieder natuurlijk vrij om datgene doen en te geloven wat hij /zij wilt. Van dwang kan geen sprake zijn in een samen leven vanuit het hart. Leven en laten leven in respect tot elkaar is hierin het motto.

Samen leven is heel simpel, maar wordt lastig gemaakt doordat wij onze kracht uit handen geven aan zogenaamde leiders die het hart verruild hebben voor iets anders. Dit terwijl we heel goed zelf invulling kunnen geven aan. Oorlog is niet nodig, armoede is niet nodig, discriminatie is niet nodig, criminaliteit is niet nodig, machtsposities zijn niet nodig... al die strijd om te overleven.... die strijd is niet nodig.... als we van mens tot mens naar elkaar kijken en nader tot elkaar kunnen komen.... we zijn tenslotte allemaal mens! En we hebben allemaal dezelfde universele natuurlijke rechten. Denk je eens in, wat dat betekent voor de wereld waarin wij leven.....

Als dit alles met jou resoneert, ben je van harte welkom in mijn cirkel van liefde en om deel te nemen aan dit Hartmanifest. Zo kan ook jij een cirkel van liefde starten zodat er allemaal verbindingen ontstaan, die we mogelijk nog hard nodig hebben als dingen echt escaleren. En mocht alles snel terug keren naar het oude normaal, dan is er in ieder geval een beweging in gang gezet dat puur vanuit het hart komt. In this strange powertheft money based society kan dat geen kwaad lijkt mij. Are you in?

#hartmanifest #samenleven #verbindeninliefde #communitybuilding #bronkracht #nieuws

  • Vind ik leuk
  • Geweldig!
  • Grappig
  • Wauw
  • verdrietig
  • Boos