Over Daadkracht, Overtuigingen en Angst


Motiverend Inspirerend Bewustmakend bericht .. een gratis cadeau om uit te pakken of ook niet!

.

Herken jij de gedachten waaruit blijkt dat ook jij genoeg hebt van ‘alle’ angsten en overtuigingen die alsmaar de kop opsteken, omdat ze jou klein houden en bij jouw ware kracht vandaan houden?

Ondertussen lijkt de groei in bewustzijn tegen het plafond aan te lopen, want uit boeken en workshops valt weinig nieuws meer te halen. Jij mag dan de kern aangeraakt hebben, maar een daadwerkelijke verandering is nog uitgebleven.

Wat is er nu nodig om tot een keerpunt te komen?

Waar de zwaarte lange tijd lag op kennis (IQ), hebben inmiddels velen die in onze bewustzijnsgroei verplaatst naar gevoel (EQ). Wij willen alles op een dieper (dus hoger) niveau ervaren. Om écht tot een doorbraak te komen, zullen wij - na het creëren van #duidelijkheid in en over ons zelf EN het daaruit voortkomende #draagvlak - ook de volgende stap dienen te nemen en dat is: #daadkracht. Nu is de tijd voor actie oftewel #doen en #doorgaan. Jij dient nu keuzes te maken, stappen te zetten en te handelen naar wat jij voelt en vanuit dat voelen naar besef te gaan. Alles is al aanwezig; jij hoeft het alleen maar te doen. Kies een richting (jouw eigen pad) voordat jij weer voor jou laat kiezen door iets of iemand buiten jezelf. De frequentie van Daadkracht (vanuit en met gevoel en #empathie) zal ook jou inspireren om jouw eigen keuzes te maken en jouw kennis en gevoel om te buigen naar concrete acties.
En besef dat daadkracht voortkomt uit (zelf-)Liefde, en dat Overtuigingen voortkomen voort uit Angst !!!

Echt fantastisch ... en – wat mij betreft - enorm belangrijk voor iedereen!

Kan er nog aan toevoegen dat zij die blijven roepen en/of denken dat daadkracht niet of maar beperkt in hen aanwezig is, m.i. daardoor dus ook hun angsten, pijntjes, persoonlijke groei en de expansie (c.q. ‘verlossing’) van het Metaversum vertragen ... alsdan is er het Ego dat onbewust voordeeltjes haalt uit het doorgaan met wat men al deed (en wat dus onwerkzaam bleek) en bovendien blijft men zichzelf in het verleden blijven plaatsen!

Gevoel is Yin en Daadkracht is Yang ... gecombineerd creëert het balans en daardoor zal er meer (zelf-)liefde en (innerlijke) #harmonie zijn ... Yin en Yang zijn samen dus meer dan de som der delen! En besef dat 21-12-2012 ook de wedergeboorte was van de ‘nieuwe’ Yang … Gebruik ook jouw nieuwe Yang en Yin en ervaar het nog krachtigere wezen van liefde en licht dan dat jij nu al bent …
Vanuit mijn hart en ziel en namens Alles Dat Is: Hartelijk dank voor jouw aanwezigheid, jouw bijdrage aan een mooiere en steeds meer onvoorwaardelijke Wereld!

3 Aho Mitakuye Oyasin - Namasté - Sjalom – Salaam – Amen – In Lak’Ech 3

Reacties