Waar leg jij je geloof en vertrouwen in?

Zo lang mensen nog geloof hebben in een politiek systeem waarin verschillende agenda's hoogtij kunnen vieren is er sprake van verplaatste bronkracht. Waar leg jij je geloof en vertrouwen in?

In een wereld waarin er structuren zijn gelegd door machthebbers, die ons eigen verantwoordelijkheid en natuurlijk gezag ondermijnen, zijn we als mens vaak vergeten hoe het is om op een natuurlijke manier met elkaar samen te leven.

Zo lang mensen nog geloof hebben in een politiek systeem waarin verschillende agenda's hoogtij kunnen vieren is er sprake van verplaatste bronkracht. We leggen dan de regie in handen van een ander mens in plaats van dat we de regie in handen leggen van de enige echte die de werkelijke regisseur is.

Wij mensen hebben de vrijheid gekregen om keuzes te maken en hiernaar te handelen. Waarom geven we dit dan uit handen? Waarom denken we dat politici met hun mooie verhalen iets voor ons kunnen betekenen?

We kunnen toch samen afspraken met elkaar maken als we iets willen bereiken? Daar hebben we toch geen buitenstaanders/politici voor nodig?
En als iemand zich dan niet aan de afspraken houdt... ja dan is er uiteraard een vervolgactie...

Maar ik bedoel.... we geven iemand zelf de macht en klagen dan als deze persoon die macht misbruikt. We zijn verontwaardigd omdat ons vertrouwen beschaamd wordt. Logisch en terecht ook.... Maar kijken we ook waarin we ons vertrouwen hebben gelegd?

We willen geloven in de goedheid van de mens, maar feit is, dat verleidingen overal aanwezig zijn en niet iedereen even bestand is om de verleidingen te weerstaan. Een mens kan zo heel makkelijk corrupt raken. Daar zit een les in.

Wat kunnen we hier nu uit leren?
Waar leg jij je vertrouwen in?
Waar zit de echte Bronkracht en leg je daar je geloof in?

Ik heb het over God en zijn wens hoe met elkaar om te gaan. De 10 geboden zijn niet voor niets ter aarde gekomen via Mozes en Jezus is ook niet voor niets gekomen. Datzelfde geldt voor Mohammed. Allemaal hadden ze dezelfde boodschap: Er is maar 1 God en dat is God/Allah. Onderwerp je aan Hem en volg zijn Leiding.

God is de Schepper en heeft alles wat je ziet en niet ziet gecreëerd. Hij is van alles op de hoogte. Hij weet van elk blad wanneer het van de boom valt en waar het terecht komt en ondertussen kent hij alle gesproken en onbesproken gedachtes, intenties en daden van elk organisme. Hij weet precies wat er gebeurt ten alle tijden en Hij is Almachtig.

Is dat niet bijzonder? Allahu Akbar!


Anja

2 Blog Berichten

Reacties